Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Week van gebed Sing-in

25/01/2020 | 19:30 - 20:30

Zaterdagavond 25 januari Sing-In Immanuëlkerk, Klarinetweg 2

Buitengewoon’ is het thema van de Week van Gebed in 2020. Deze Week van Gebed van 19 – 25 januari is allereerst een goede gelegenheid om aan het begin van het jaar God te zoeken en het nieuwe jaar in Zijn Hand te leggen.

Door dit op plaatselijk niveau gezamenlijk te doen, leren christenen uit allerlei kerken en gemeenten elkaar kennen. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we meer eenheid.
Het thema van dit jaar haakt aan op de tekst uit Handelingen 28 vers 1 – 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar buitengewoon vriendelijk zijn opgevangen. Kerken van Malta hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

Rondom het thema ‘Buitengewoon’ komen christenen door heel Nederland (en wereldwijd) samen voor een tijd van bezinning en gebed, voor ons land en voor de nood in de wereld.
Hart voor Barendrecht neemt voor het tiende jaar het initiatief om dit ook in Barendrecht gestalte te geven. Een week lang samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen.

We komen van maandag 20 januari t/m zaterdag 25 januari iedere avond samen van 19:30 – 20:30 uur. Op zaterdagavond 25 januari sluiten we tijdens dit uur de week af met een fantastische Sing-In.

Van harte welkom!