Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Aangepaste kerkdienst

15/04/2018 | 15:00 - 16:30

Op weg met de ander
D.V. zondag 15 april 2018 wordt er in de Immanuëlkerk weer een aangepaste kerkdienst gehouden.

Voorganger in deze dienst is Ds. A.A. Floor.

Het thema van de preek is: “Eerlijk of niet ? n.a.v. Mattheüs 20: 1 t/m 16

De dienst begint om 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Na de dienst is er koffie drinken.