Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
Diaconie is afgeleid van het Grieks woord diakonia dat dienen betekent. De Heere Jezus vraagt ook van ons dat we Zijn voorbeeld volgen en dienstbaar in de wereld te staan. Diaconale zorg is dus de verantwoordelijkheid van de gehele gemeente.

Helpende handen is één van de belangrijkste aspecten van het diaconaat. Deze helpende handen krijgen onder andere vorm door het inzamelen van gelden voor diaconale doelen binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten (landelijk en wereldwijd).

Binnen onze gemeente wordt het diaconale geld vooral besteed aan individuele ondersteuning en ouderenwerk. Naast het inzamelen van gelden tijdens de zondagse erediensten voor diaconale doelen, komen de helpende handen tot uitdrukking in de volgende activiteiten:

 • KERKDIENSTEN

  Collecteren tijdens de kerkdienst.
  Dienende taak tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
 • KERKTELEFOON

  Voor gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken van onze gemeente, bestaat de mogelijkheid de kerkdiensten via de kerktelefoon of internet te volgen. Door middel van uw PC met internet of via een speciale internet ontvanger zodat u ook zonder PC de uitzendingen kunt volgen. Voor informatie of aanvragen kerktelefoon kunt u contact opnemen met de diaconie.
 • BEZOEKEN VAN OUDEREN IN DE GEMEENTE

  Om deze diaconale activiteit goed te kunnen uitvoeren, is er een groep van bezoekdames binnen onze gemeente, die de oudere gemeenteleden vanaf 70 jaar geregeld een bezoekje brengen. Bij het ouder worden, wordt de kring om ons heen veelal kleiner en worden de contacten minder.
  Als u ook bij dit werk wilt helpen, meldt u zich dan bij één van de diakenen.
 • ORGANISEREN OUDERENMIDDAGEN

  Voor de ouderen is er driemaal per jaar een ouderenmiddag (rond Pasen en Kerst) en er wordt een seniorenreis georganiseerd. Voor meer informatie hierover Klik hier
 • DIACONALE HULPDIENST

  In de gemeente is een diaconale hulpdienst, om in te springen en bij te staan waar nood is. Dat kan zijn met het doen van boodschappen, tijdelijk bijspringen in het huishouden, het bieden van een luisterend oor, het doen van een klusje wat zelf niet lukt, het rijden naar een ziekenhuis. Om al deze redenen kunt u een beroep doen op de diaconale hulpdienst.
  Kortom: wanneer het nodig is, wordt er hulp geboden op allerlei terreinen die het lichamelijk en geestelijk functioneren van de gemeenteleden betreft.

  Contactgegevens coördinatrices:
  Annelies den Butter
  Rinate de Pagter
  Email:

 • INDIVIDUELE HULPVERLENING

  Wanneer het nodig is wordt er hulp geboden; op allerlei terreinen, die het lichamelijke en geestelijk functioneren betreffen van gemeenteleden. Dat kan als u zorgen heeft over uw werk, de kinderen, uw gezin, maar ook als u financiële zorgen heeft.
GEEF EEN GIFT
Wilt u een gift geven om de diaconie te ondersteunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL56 INGB0003686855 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente B.A. te Barendrecht.