Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

COVID-19 – overige berichten

Overige aandachtspunten

De bevestigingsdienst van broeder Van der Grift tot evangelisatieouderling en het afscheid van broeder Plaisier zal vooralsnog begin juli worden gepland, dit in samenspraak met beide broeders. Uiteraard zullen wij u daarover later informeren.

De dienst van Openbare Geloofsbelijdenis kon tot nu toe niet doorgaan. In overleg met de belijdeniscatechisanten is besloten deze dienst te plannen zodra er met meer gemeenteleden en belangstellenden samengekomen kan worden.

Samenzang: Er zijn verschillende berichtgevingen met betrekking tot het risico van verspreiding van het coronavirus door middel van samenzang. Hoe we hiermee omgaan per 1 juli zullen we op een later moment besluiten op basis van de actualiteit.

Huisbezoeken: Nu de maatregelen versoepelen lijkt beperkt huisbezoek weer mogelijk. Predikant en kerkelijk werker zijn ook weer beschikbaar voor een pastoraal bezoek of crisispastoraat. Het initiatief tot het maken van een afspraak voor regulier huisbezoek ligt bij de ouderlingen-pastoraat. Afspraken zijn echter altijd met in achtneming van de anderhalve meter regel en op basis van noodzaak.

Laat een reactie achter

*

captcha *