Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Er zijn vier vormen van catechese:

  • Catechese voor jongeren uit de brugklas
  • Mentor-catechese waarbij het eerste gedeelte centraal wordt gegeven door de predikant, waarna men in groepen uiteengaat om over de inleiding door te spreken;
  • Belijdeniscatechese, die gegeven wordt door predikant en/of kerkelijk werker.
  • Follow Me Study (18+ catechese)

Jullie toekomstmogelijkheden zien er ineens totaal anders uit. We duikelen een crisis in. Wat zijn jullie mogelijkheden nog?

Willen jullie door de crisis heenkomen, dan raad ik jullie nu aan, juist nu, een eenvoudig plan te maken. Namelijk elke dag even de tijd te nemen om je bijbeltje te lezen. Gebruik een leesrooster! Er zijn er genoeg te vinden op het internet. Maak voor elke dag een klein lijstje van gebedspunten. Zet bovenaan het lijstje:

1. God eren, omdat je Hem hebt leren kennen en Zijn Zoon Jezus Christus.

2. De uitbreiding van Zijn Koninkrijk, zending, evangelisatie.

3. Leiding van de Heere in je leven. Waar loop je tegenaan, je problemen,

    de rust die je nodig hebt in moeilijkheden.

4. Of er voldoende werk en eten voor je mag zijn.

5. Vermijd conflicten en leef in vergeving.

6. Bid dat je niet door verkeerde machten meegenomen wordt.

7. Bidden om Gods toekomst.

Catechese (Follow me)
Inmiddels worden er voorbereidingen getroffen voor het nieuwe catecheseseizoen. De nieuwe mappen zijn inmiddels besteld en het catecheseteam heeft voorbereidingen getroffen om het een en ander goed te laten verlopen en te organiseren. Als het goed is hebben jullie een brief gekregen anders krijgen jullie die nog. Daarop kun je reageren. Mocht je geen brief gehad hebben en dacht je toch dat je er een zou krijgen neem dan gerust even contact op. Er kan namelijk altijd iets mis gaan, wat we heel vervelend zouden vinden. We hopen dat jullie er weer zin in hebben. Het is altijd fijn om elkaar te ontmoeten, maar ook dat je weer een uurtje in de week extra bezig bent met het nadenken over hele belangrijke vragen waar je altijd in je leven mee te maken zult krijgen. We hopen dat jullie je echt voorbereiden om de Heere Jezus te vinden of Hem beter te leren kennen en vooral ook om Zijn Naam te belijden. Hartelijk welkom.
Follow Me Study (18+ Catechese)
Ook dit jaar zal er weer een groep Follow Me Study zijn waarvoor jongeren zijn uitgenodigd. Ze voelen zich misschien te oud voor de gewone catechisatie; ze zijn er wellicht nog niet helemaal uit of ze belijdenis zullen doen. Dit jaar zal die geleid worden door Marcel vd Grift en Arie van der Perk.

Belijdenisgroep

Ook dit jaar zal er weer belijdeniscatechese worden gegeven. Hier komen natuurlijk ook de kernpunten van het geloof naar voren en is er ook de nodige verdieping. Maar de catechese gaat naast de geloofsvragen waar je dieper op ingaat, ook in op de beleving van het geloof, het komen tot geloof, het vrucht dragen. Samen hopen we toe te groeien naar het hoogtepunt in je leven: het uitkomen voor Zijn naam in het midden van de gemeente en toegerust te worden voor de taak in de samenleving en maatschappij. Het is vaak een belangrijke stap, die je doet in je leven. Wil je een gesprek hierover dan kan dat. Anders zien we je op de belijdeniscatechese die ook wordt gegeven na de gewone catechisatie. Hartelijk welkom!

Tijden Catechisatie

12/13 jaarmaandagmiddag16.30-17.30 uur
13/14 t/m 18 jaardinsdagavond19.00-20.00 uur
Belijdeniscatechesedonderdagavond20.00 uur (In het jeugdhonk)
Follow Me Studymaandagavond20.00 uur (In het jeugdhonk)