Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
off

Bijeenkomst alleengaanden – 16 nov.

Op donderdagmorgen 16 november is er weer een bijeenkomst voor alleengaanden. Pastoraal werker dhr. J. van Wijngaarden houdt een lezing over “loslaten”. In ons leven moeten we veel dingen loslaten. Verwachtingen, gedachten, angsten, personen, zorgen. Hoe doe je dit? Hoe laat je iets los? Moet je alles loslaten? Hoe leg je iets in Gods handen en laat het daar ook echt liggen. Naast de lezing is er ook voldoende ruimte voor gezelligheid en onderling contact. Hartelijk welkom! De ochtend begint om 10.00 uur, is in de kerk (zaal 2) en duurt tot ongeveer 12.00 uur. We vinden het fijn als we weten wie er hoopt te komen.

 

U kunt u opgeven bij Ria  of Annelies

Email: of