Na de Startdag Winterwerk zal ook de Belijdeniscatechese weer starten. De eerste aanmelding(en) is/zijn binnen. Wij willen u en jou hier graag over laten nadenken. Het doen van belijdenis is mooi, maar het is ook mogelijk de catechese te gaan volgen en gedurende het seizoen pas te besluiten of u/jij in het openbaar belijdenis zou willen afleggen. We hebben onze consulent ds. H.J. van der Veen weer bereid gevonden om op de maandagavonden Belijdeniscatechese te gaan geven. Opgave kan bij hem. Uiteraard is het mogelijk om eerst contact met hem te hebben: tel. 0184-414604 of .

Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mattheüs 10 : 32).

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.