Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
alleengaandenlogo

Herkenning

Sinds begin 2014 worden er activiteiten georganiseerd voor de alleengaanden van onze gemeente. Onder alleengaanden verstaan wij de volgende groepen mensen: weduwen en weduwnaren, mensen die gescheiden zijn en ook de mensen die nooit een levenspartner hebben gehad. Het doel van de activiteiten is niet alleen een gezellig samenzijn, maar ook lotgenotencontact. Vanuit de Bijbel leren wij dat we moeten omzien naar elkaar. Wij proberen ongeveer 5 tot 6 activiteiten per jaar te organiseren. Wij organiseren 2x per jaar een maaltijd, die 's avonds plaats vindt. Ondertussen is onze fietstocht ook een jaarlijkse terugkerende ontspannende inspanning. Daarnaast plannen we een bezoek aan een museum, doen we een workshop, een lezing o.i.d. U bent, als alleengaande, van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomsten! Er zijn verschillende mogelijkheden om u aan te melden. Wanneer we iets gaan ondernemen met elkaar wordt dit in de kerkbode, website en weekbrief aangekondigd.

geplande activiteiten 2018

Dinsdag 17 aprilMuseum
Donderdag 24 meiFietstocht
Donderdag 13 juninog nader te bepalen buitenactiviteit
Donderdag 13 septemberMaaltijd
Donderdag 15 novemberLezing

Contact

Ria Molenaar:
Annelies den Butter:

dinsdag 17 april 2018

Op stap met "Herkenning" .
Dinsdag 17 april hopen we op stap te gaan met de alleengaanden. We vertrekken om 10.15 uur vanaf de Immanuëlkerk. Dit keer gaan we naar het Nationaal Medisch Museum in de historische binnenstad van Dordrecht. We hopen op een fijne dag met elkaar..
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden (tot 14 april mogelijk): .
Annelies den Butter of Ria Molenaar, zie 'Contact'