Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)
alleengaandenlogo

Herkenning

Sinds begin 2014 worden er activiteiten georganiseerd voor de alleengaanden van onze gemeente. Onder alleengaanden verstaan wij de volgende groepen mensen: weduwen en weduwnaren, mensen die gescheiden zijn en ook de mensen die nooit een levenspartner hebben gehad. Het doel van de activiteiten is niet alleen een gezellig samenzijn, maar ook lotgenotencontact. Vanuit de Bijbel leren wij dat we moeten omzien naar elkaar. Wij proberen ongeveer 5 tot 6 activiteiten per jaar te organiseren. Wij organiseren 2x per jaar een maaltijd. Daarnaast plannen we een bezoek aan een museum, doen we een workshop, een lezing o.i.d. U bent, als alleengaande, van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomsten! Er zijn verschillende mogelijkheden om u aan te melden. Wanneer we iets gaan ondernemen met elkaar wordt dit in de kerkbode, website en weekbrief aangekondigd.

geplande activiteiten 2019

Woensdag 16 januari 2019lunchtconcert in de Doelen
Donderdag 14 februari 2019Maaltijd
Donderdag 4 april 2019workshop
Donderdag 13 juni 2019museumbezoek
Donderdag 12 september 2019nader te bepalen activiteit
Donderdag 14 november 2019lezing

Contact

Ria Molenaar:
Annelies den Butter: