Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Heilig Avondmaal

D.V. 6 september 2020 Onder voorbehoud willen we op zondagmorgen 30 augustus een voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal houden. Dit met het oog op zondag 6 september, dan willen we in aangepaste vorm het Heilig Avondmaal houden. We willen de viering van het Heilig Avondmaal...
Verder lezen →

Doopzitting

In verband met de doopsbediening op D.V. zondag 13 september zal er een doopzitting worden gehouden op D.V. maandag 7 september. Beide ouders worden verwacht en graag het trouwboekje meebrengen. Aanvangstijd niet bekend bij websitecommissie!
Verder lezen →

Avondmaalskring en Censura Morum

Op D.V. 2 september zal er een Avondmaalskring worden gehouden om 19.30 uur en daarna is er gelegenheid voor Censura Morum. Het is altijd goed om een moment van bezinning te hebben voor de avondmaalszondag. Veel mensen blijven worstelen met de vraag of men aan kan gaan of niet....
Verder lezen →

Zondagsschool Samuël

Ha jongens en meisjes, Het is bijnnnnaaaaaa zomervakantie. Maar voor het zover is, willen we als zondagschool nog een afscheidsmiddag plannen. Door alle maatregelen en bijzondere omstandigheden kon dat eerder nog niet, maar nu hebben we een datum geprikt. Zondagmiddag 5 juli zijn...
Verder lezen →

COVID-19 – overige berichten

Overige aandachtspunten De bevestigingsdienst van broeder Van der Grift tot evangelisatieouderling en het afscheid van broeder Plaisier zal vooralsnog begin juli worden gepland, dit in samenspraak met beide broeders. Uiteraard zullen wij u daarover later informeren. De dienst van...
Verder lezen →

Family Fair

De Family Fair zal dit jaar niet in mei of juni gehouden kunnen worden zoals andere jaren. Zodra er iets meer over te zeggen valt, zullen de mogelijkheden worden onderzocht of het misschien in september alsnog kan doorgaan. Meeleven Zeker nu het de vraag is of de Family Fair dit...
Verder lezen →

Activiteit herkenning

Aan het begin van dit jaar hebben we een planning voor de activiteiten van het jaar 2020 gemaakt. In januari heeft Annelies een mooie en interessante lezing gehouden over gevangenenzorg en in februari mochten we een gezellige maaltijd met elkaar hebben. Twee mooie activiteiten...
Verder lezen →

GEANNULEERD – 14 mei – seniorenreis

In verband met het Coronavirus gaat de seniorenreis van 14 mei a.s. NIET door.
Verder lezen →

Heilig Avondmaal en Coronavirus

De kerkenraad heeft gesproken over het gebruik van het Heilig Avondmaal en de mogelijke gevaren van besmetting met het Coronavirus (Covid-19). Hieronder het document met een verdere toelichting hierop. Download document: Heilig Avondmaal en Corona Virus maatregelen
Verder lezen →

Voedselbank product van de maand maart

Elke maand brengen we een product onder uw aandacht. Het inzamelen vindt plaats door het plaatsen van een herkenbare open krat (met onderstaand logo) die we plaatsen onder de tafel, bij de beide ingangen, waarop o.a. Bijbels en bundels Weerklank liggen. U kunt dan uw vrijwillige...
Verder lezen →
12