Beste gemeenteleden,

Wellicht heeft u de uitnodiging al gelezen in de kerkbode of in de app. Zo niet, dan attenderen wij u er graag op via deze weg. Op D.V. 23-09-2023 staat de startdag gepland en we kijken uit naar uw en jouw komst! Het thema is Geloven is doen! Dus laat niet op u wachten, maar kom in actie en meld u aan via de website van de kerk of via de link hieronder.

Klik hier om je aan te melden!

Het programma:

We vragen dit jaar geen vaste bijdrage per persoon voor de startdag. Wel willen we u en jou vragen om -waar mogelijk- vrijwillig bij te dragen in de kosten van deze startdag. Het bedrag van uw bijdrage is zelf te bepalen. U kunt een bedrag overmaken via de QR code of door zelf een bedrag over te maken op rekeningnummer NL55INGB 0001 055360 t.n.v. HERVORMDE WIJGEMEENTE BA BARENDRECHT onder vermelding van “Bijdrage startdag 2023”. Ter indicatie/richtbedrag, de kosten per persoon bedragen ongeveer 10,00 EUR.

Zie voor verdere informatie de website, kerkbode, Scipio of het weekbericht!Bij vragen kunt u contact opnemen met de commissie via: .

Hartelijke groeten, van de commissie

Wij willen samen vieren
dat God van mensen houdt,
en dat Hij in ons midden
zijn rijk van liefde bouwt.

Omdat wij kind’ren van de Vader zijn,
omdat wij kind’ren van de Vader zijn.

Wij willen samen delen
met kind’ren klein en groot,
en net als Jezus geven
aan anderen in nood

© 2020 Immanuëlkerk Barendrecht. Alle rechten voorbehouden.