Graag aandacht voor een aantal belangrijk punten m.b.t. het aanmelden voor de kerkdienst.

  1. Aanmelding is op volgorde van binnenkomst. Bent u aangemeld en uitgenodigd maar alsnog verhinderd, dan vragen wij u dit direct te melden zodat andere kerkgangers alsnog een plaats kunnen innemen;
  2. Aanmelden kan tot donderdag 18.00u. van de betreffende week dat een gemeentelid naar de kerk mag komen; LET OP; u kunt zich telkens alleen voor de eerstvolgende zondag opgeven. U kunt dus geen meerdere diensten tegelijk in de komende tijd opgeven.
  3. Het gemeentelid dat zich heeft aangemeld voor de dienst ontvangt van de coördinator een ontvangstbevestiging met uitnodiging vóór zaterdag 12.00u.;
  4. De aangemelde gemeenteleden worden door de coördinator op een presentielijst geplaatst;
  5. Gemeenteleden die zich hebben aangemeld, maar vóór zaterdag 12.00u. geen uitnodiging hebben ontvangen per email zijn voor de betreffende dienst niet uitgenodigd. Zij ontvangen hierover geen aparte mail van de coördinator.

Het aanmeldformulier eveneens onderstaand aan te treffen.