Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Verkiezing vacature diaken

Bij het verschijnen van deze kerkbode hebben we intussen een oproep gedaan om tot 4 oktober namen in te dienen voor de openstaande vacature van diaken. Broeder Fransman moest vanwege zijn gezondheid zijn ambt neerleggen. We hebben zijn inzet enorm gewaardeerd en willen dit ook...
Verder lezen →

Belijdeniscatechese

Jongeren die erover nadenken om eventueel belijdenis af te leggen, roep ik daartoe van harte op. Je mag van tevoren contact met me opnemen en eventueel een gesprek aanvragen. Je kunt ook naar de belijdenis-catechisatie komen op D.V. dinsdag 6 oktober a.s. om 20.15 uur. We willen...
Verder lezen →

Start Catechese

Jongeren hebben een uitnodiging voor de catechese gekregen. We willen starten op D.V. 5 en 6 oktober. Voor jongeren is het mogelijk om gewoon naar de catechisatie te komen. Voor hen gelden, net als op school, onderling geen beperkingen, maar ze hebben wel rekening te houden met...
Verder lezen →