Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Vrijwillige bijdragen 2019

Vrijwillige Bijdragen 2019. Bij de kerkbode treft u de enveloppe aan inzake de actie vrijwillige bijdragen 2019. Wij verzoeken u weer zoals vorige jaren om uw toezegging weer op het formulier te vermelden. Zoals gebruikelijk zal een van de kerkraadsleden de enveloppe weer bij u...
Verder lezen →

Afhalen collectemunten

Zondag 3 februari 2019 worden de bestelde en betaalde collectemunten weer uitgereikt. Dit in de zaal van de babycrèche. Graag zien wij uw betaling uiterlijk op zaterdag 26 januari 2019 op het bekende rekeningnummer tegemoet
Verder lezen →