Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. (1 Kor. 12:27)

Zondagmorgen 3 september koffie drinken na de dienst

Op D.V. zondagmorgen 3 september willen we weer met elkaar koffiedrinken in de hal en in zaal 2 van de kerk. Wij hopen opnieuw op goede ontmoetingen met elkaar.
Verder lezen →